SANDIKLI MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİNDEN | Sandıklı 'nın Yaşam Platformu - Sandıklı 'dan Haberiniz Olsun

SANDIKLI MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİNDEN

İLANSANDIKLI MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİNDEN SANDIKLI MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİNDEN
Bu haber 75 kere okunmuş. 21 Ağustos 2019 Çarşamba - 10:49


                                        SATIŞ İHALESİ YAPILACAK TAŞINMAZLAR

                               KİRA İHALESİ YAPILACAK TAŞINMAZ BİLGİLERİ

Yukarıda nitelikleri, tahmini bedelleri ve geçici teminat tutarları belirtilen Hazineye ait taşınmazların satış ve kiralama ihaleleri; 2886 Sayılı Kanunun 45. Maddesi gereğince "Açık Teklif Usulü" ile, yine yukarıda belirtilen tarih ve saatlerde Sandıklı Milli Emlak Şefliği ihale odasında teşekkül edecek Komisyon huzurunda yapılacaktır.

İhale ile ilgili dosyalar ve şartnameler mesai saatleri içerisinde Sandıklı Milli Emlak Şefliğinde bedelsiz olarak görülebilir.

İhaleye iştirak edeceklerin nüfus cüzdanı suretini, kanuni ikametgah belgesini, teminat makbuzunu veya süresiz banka teminat mektubunu (2886 S.K. 27 Maddesi gereği süresiz ve limit içi olmalı ve banka teyit yazısı ile ibraz edilmesi gerekmektedir.), tüzel kişilerin idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından ya da benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi vermeleri; Kamu Tüzel Kişilerinin ise ayrıca tüzel kişilik adına  ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi ihale saatine kadar Komisyon Başkanlığına vermeleri zorunludur.

İstekliler ihale saatine kadar ihale komisyonuna ulaşması kaydıyla, İhale Kanunu hükümlerine göre hazırlayacakları teklif mektuplarını iadeli taahütlü posta ile de gönderebilirler, postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. 

4706 sayılı Kanunun 4916 sayılı Kanunla değişik 5 inci maddesi gereğince talep edilmesi halinde, Hazine'ye ait taşınmazmalların satış tutarı belediye mücavir alan sınırları içerisinde 5.000,00 TL, bu sınırlar dışında ise 1.000,00 TL 'nı geçtiği takdirde, satış bedelinin en az 1/4'ü peşin, kalanı 3'er aylık dönemler halinde en fazla 8 eşit taksitle ödenebilecektir. Hazineye ait taşınmazmalların satışı KDV' ye tabi olmadığı gibi bu satış ve devir işlemleri sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan muaf olup, 5 yıl süre ile emlak vergisine tabi tutulmayacaktır.

Komisyon gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

Türkiye genelinde ihale bilgileri için web adresi : http://www.milliemlak.gov.tr

Ayrıntılı bilgi için: 0 (0272)  512 99 11   : elektronik posta : afyonkarahisar_sandikli@milliemlak.gov.tr     

Resmi ilanlar  www.ilan.gov.tr’de                    BASIN ILN:01035709

Etiketler:   Etiket Eklenmemiş.

Yorumlar Hiç Yorum Yapılmamış.     'İLK YORUMU SEN YAP'

Anket Tümü
 
Son Dakika

Çok Okunanlar Bugün . Dün . Bu Hafta
Kritere uygun haber bulunamıyor.
Çok Yorumlananlar Bugün . Dün . Bu Hafta
Kritere uygun haber bulunamıyor.
Yazılım & Tasarım:
bukidesign